V rámci přípravy vzdělávacích akcí našeho inkubátoru jsme se se SoftCake domluvili na spolupráci. CEO Jiří Pudil pro nás uskutečnil online workshop týkající se začátků v podnikání a nástrah spojených se založením firmy. Jiří účastníky workshopu poutavě vtáhl do problematiky, propojil teorii s praxí a pohotově odpovídal na jejich otázky.”