Škoda Auto: Sestavení týmu pro 24/7 aplikační podporu

Ve spolupráci s naším partnerem KCT Data jsme byli pověřeni sestavením týmu pro podporu více jak dvaceti aplikací v oblasti výroby, montáže a logistiky pro automobilku Škoda Auto. Proč jsme se v rámci realizace vrhli do dokumentace a oživili knowledge base?
Škoda Auto: Sestavení týmu pro 24/7 aplikační podporu

Kdo nás oslovil?

Škoda Auto má historii sahající až do roku 1895. Tehdy ještě pod značkou Laurin & Klement spatřilo světlo světa jejich první jízdní kolo. Netrvalo dlouho a následovaly první motocykly, roku 1905 pak i první automobil. Škoda Auto dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce vozidel a řadí se mezi leadery ve vývoji nových technologií, v inovativním designu, udržitelnosti výroby i prozákaznickém přístupu. Realizace probíhala ve spolupráci s naším obchodním partnerem KCT Data.

Škoda Auto - SoftCake - Case study - Aplikační podpora - Logo

Spolupráce

Consulting, Vývoj, Support

Standardy

CI/CD, Microservices, Kanban Support, OpenAPI…

Nástroje

Azure DevOps, OpenShift, Jira…

Technologie

Java, Spring Boot, React, TypeScript…

Jakým jsme čelili výzvám?

Ještě před dokončením konzultačních koleček jsme se snažili co nejblíže seznámit se všemi aplikacemi, které měly patřit do kompetencí našeho budoucího podpůrného týmu. Zde jsme narazili na první větší výzvu, která spočívala v téměř úplné absenci či zastaralosti dokumentace přebíraných aplikací a chybějící knowledge-base pro řešení incidentů. Vzhledem k tomu, že jsme měli okamžitě převzít odpovědnost nad plnou podporou aplikací stěžejních pro oblast výroby, montáže a logistiky, stala se tato výzva ihned prioritním bodem k řešení.

Přesto že základem většiny softwaru byla Java, narazili jsme během přebírání a přípravy aplikační podpory na velkou různorodost použitých technologií. Dále jsme zaznamenali vysokou fluktuaci ve standardech vývoje jednotlivých aplikací a jejich navazujících částí. Napříč přebíraným portfoliem se lišil nejen proces realizace nových požadavků a sledování nových verzí, ale i samotná softwarová architektura a umístění kódu v různých typech verzovacích systémů.

Škoda Auto - SoftCake - Case study- Aplikační podpora - Vision 7S - Nabíjení

Hlavní identifikované výzvy

  • Žádná nebo zastaralá dokumentace
  • Žádná knowledge-base jako informační základna pro řešení incidentů
  • Proces vývoje aplikací nebyl standardizovaný, těžká orientace v zadání, termínech a procesu realizace
  • Vlastní operativní podpora byla realizována interním týmem, který měl k dispozici pouze obecný popis aplikací. Chyběla hluboká znalost celého portfolia aplikací.
  • Repozitáře zdrojových kódů byly na různých místech
  • Vytváření nových verzí aplikací probíhalo ručně a vyžadovalo detailní znalost všech komponent nutných pro vytvoření buildu
Škoda Auto - SoftCake - Case study- Aplikační podpora - Vision 7S - Interiér

Jak jsme z výzev upekli příležitosti?

Prvním krokem bylo samozřejmě vybudování smíšeného týmu specialistů na operativní podporu a vývoj.
Specialisté na operativní podporu začali okamžitě zpracovávat standardizovanou dokumentaci pro všechny zastřešované aplikace a postupně vytvořily jednotnou knowledge-base, kterou jsme použili pro samotnou definici procesů řešení incidentů.
Vývojáři si mezi tím převzali zdrojové kódy aplikací a seznámili se s aplikační logikou a architekturou celých softwarových řešení.

Byly zavedeny pravidelné servisní meetingy ve složení: business owner, IT product manager, specialista operativní podpory, v případě potřeby i vývojář.

Pro efektivní předávání know-how z operativní podpory byly zavedeny pravidelné meetingy s cílem představit na příkladech způsob řešení modelových či složitějších incidentů.

Upečeme společně něco výjimečného?

Sladká tečka na konec

Díky standardizaci procesů a jasnému stanovení kompetencí napříč nově vytvořeným týmem se nám úspěšně podařilo převzít kompletní aplikační podporu a zakotvit nové standardy, které dál dobře slouží v rámci dlouhodobé spolupráce.

Vytvořili jsme spolehlivou a pravidelně aktualizovanou dokumentaci všech zastřešených aplikací. Rozšíření dokumentace po ukončeném vývojovém cyklu je nyní samozřejmostí.

“Žijící” knowledge-base se stala základním informačním zdrojem pro členy operativního týmu. I díky ní se zefektivnil proces řešení incidentů, navíc slouží jako pevná opora pro rychlé zaučení nováčků v týmu.

Repozitáře aplikací se přesunuly na jedno standardizované úložiště, čímž došlo ke značnému zpřehlednění.

Vytváření buildů nových verzí aplikací se postupně automatizuje. Aplikace je tak po schválení připravena bez dalších nutných zásahů personálu a všechny potřebné komponenty jsou již integrovány.

V rámci všech změn kódu jsme zavedli tzv. code-review jiným vývojářem jako základní nástroj k dodržení kvality dodávaného kódu.

Vývojový tým si v rámci vzdělávání osvojuje nové technologie a navrhuje je jako součást implementace v souladu s rostoucími požadavky ze strany zadavatele Škoda Auto.

Vývojový tým zároveň již získal několik dílčích projektů pro přepsání zastaralých aplikací pomocí nových technologií. Dva z těchto projektů jsou již hotovy a jsou běžně používány v rámci interní workflow.

Počet námi podporovaných aplikací stále roste a nyní přesahuje dvě desítky aplikací.

Tým je flexibilní, otevřený novým požadavkům, které úspěšně realizuje.

Škoda Auto - SoftCake - Case study- Aplikační podpora - Vision 7S - Odraz
Děkujeme realizačnímu týmu!

Project manager

Ondřej Zelenka

Support lead

Jiří Pudil

Innovation lead

Ondřej Pišl

Development lead

David Horák

“Lidé ze SoftCake jsou profesionálové. Procesně mají vše dobře nastavené. Komunikace i spolupráce probíhala svižně. Pokud nemáte jasnou představu o svém finálním produktu, doporučuji nechat se nasměrovat, protože díky zkušenostem mají povědomí o tom, co funguje a co by v budoucnu nemuselo.”

– Jan Valenta

Director of IT,

SOMI Applications and Services s. r. o.

Vzhledem k tomu, že naše poptávka vznikla do značné míry díky covidu, chtěli jsme oslovit firmu, která je flexibilní a dokáže pro nás v krátké době vytvořit řešení ušité na míru. V tom nám SoftCake pomohl, pracovali jsme v podstatě jako jeden tým, kluci dokázali pružně reagovat na změny, tak jak se postupně utvářela naše představa o finálním produktu.”

– Monika Dobiášová

Manažer pro vztahy s průmyslem,

Rektorát ČVUT

Spolupráce s klukama ze SoftCake je vždy velmi příjemná. V případě potřeby rozšířit či doplnit tým na stávajících projektech víme, že se můžeme na SoftCake obrátit, jelikož nám vždy byli a věřím, že i budou stabilním a profesionálním partnerem. Celkové spolupráci přispívá přátelská a vřelá komunikace, ke které se samozřejmě vždy rádi vracíme.”

– Markéta Procházková

Business Development Manager,

AIKIT Digital s. r. o.

“Pro zákazníky spolehlivá a kvalitní práce, pro potenciální zaměstnance příjemný a férový kolektiv. Transparentní a příjemná komunikace.”

– Kryštof Benka

Project Manager,

KCT Data

“Oceňujeme efektivní komunikaci i přes naši “neznalost” IT pojmů. Příjemná je rychlá a adekvátní zpětná vazba a snaha zapracovat případné další požadavky, které se v průběhu konzultací vynořují.”

– Iva Wedlichová

Odborný asistent katedry psychologie - Tajemník katedry,

UJEP Ústí nad Labem

“Velice si vážím profesionálního přístupu a pružné rekace na doplňující zadání.”

– Josef Matoušek

Head of Technical Department,

Ingram Micro

“Místnost bez knih dortu je jako tělo bez duše.”

– Marcus Dortius Cicero

Radek Štěpánek - KCT Data

Jsem rád za příležitost pracovat s tak vizionářským a nadšeným týmem ze společnosti SoftCake. Není to totiž jen o tom, jak konkrétně využít JAVA technologie, ale jde také o celkový přehled a jejich vnímání řízené zdravým rozumem.”

– Radek Štěpánek

SAP konzultant,

KCT Data