UJEP: Registrační systém pro konzultace a poradenství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nás oslovila, abychom v krátkém časovém horizontu vyvinuli registrační systém pro konzultace a poradenství, který usnadní přístup k těmto službám studentům, zaměstnancům, zájemcům o studium i absolventům. Jak to dopadlo?
Case Study UJEP - SoftCake - Software development - Outdoor - Dvur

Kdo nás oslovil?

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, založena v roce 1954, nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oblastech přírodních věd, ekonomie, sociálních věd, pedagogiky i uměleckých a technických oborů. Zaznamenává dlouhodobé úspěchy například ve výzkumu ochrany životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a vývoje nových technologií a materiálů. Spolupráci se vzdělávací institucí s tak bohatou historií a mezinárodním přesahem, jako má právě UJEP, jsme si nemohli nechat ujít.

Spolupráce

Consulting, Vývoj

Standardy

CI/CD, Agilní vývoj

Nástroje

GitLab, Docker Compose, Swagger…

Technologie

PHP Laravel, Bootstrap, PostgreSQL…

Jakým jsme čelili výzvám?

Kvůli absenci plnohodnotného softwarového oddělení na straně klienta bylo zapotřebí se v první fázi věnovat zvýšenou pozornost konzultačnímu procesu. Díky podrobné analýze interních procesů a využívaných technologií jsme společně našli cestu, jak nasadit webovou aplikaci přímo do již užívaného prostředí a následně ji nakonfigurovat tak, aby vyhovovala potřebám univerzity.

Vzhledem k tomu, že pro spolupráci nevzniklo předem definované a schválené projektové zadání, bylo kritické se během vývoje opřít o pravidelnou, synchronní i asynchronní komunikaci s klientem.

Další výzvou byl velmi omezený časový rámec realizace celého projektu.

Jak jsme z výzev upekli příležitosti?

Zásadní byla v tomto případě flexibilita celého procesu realizace. Z podstaty potřeb klienta bylo zřejmé, že se mohou během spolupráce měnit priority a bude tak třeba zasahovat nejen do logiky, ale i do vzhledu aplikace a jejího uživatelského prostředí již během vývoje. Díky našim zkušenostem s agilními metodikami a zapojením obousměrné “on-demand” komunikace jsme mohli pružně reagovat na potřeby vznikající během vývoje aplikace.

Vzhledem k časovému pressu byly práce na projektu od začátku plánovány tak, aby bylo možno pracovat na několika částech softwaru současně. Zároveň jsme interně kladli důraz na kvalitu jednotlivých komponentů. Z našich interních standardů jsme pak vybrali právě ty, které nám umožňovaly celý proces co možná nejvíce automatizovat. Pro samotnou webovou aplikaci jsme pak zvolili PHP framework Laravel – v tomto případě se jednalo vzhledem k zadání a prerekvizitám na straně klienta o nejelegantnější řešení.

Upečeme společně něco výjimečného?

Sladká tečka na konec

V dohodnutém čase jsme úspěšně předali registrační portál, který jsme navíc stihli rozšířit i o několik uživatelsky přívětivých funkcí nad rámec původně smluveného zadání. Nehledě na krátký čas stanovený pro vývoj a následné testování produktu, bylo vše nasazeno do prostředí využívaného univerzitou bez následných provozních problémů.

Projekt jsme navíc využili v rámci naší interní podpory juniorních developerů. Dali jsme tak příležitost nadějnému PHP developerovi, který na projektu spolupracoval pod přímým dohledem našich zajetých seniorů.

V SoftCake jsme si tedy za odměnu nadělili dvojitou porci dortů! Není totiž lepší příležitosti k oslavám, než úspěšně dodaný projekt, spokojený klient a ještě k tomu nový kolega sbírající zkušenosti na komerčním projektu. Komunikace s pověřenými osobami na straně UJEP probíhala bez zádrhelů a moc se těšíme na další spolupráci.

Děkujeme realizačnímu týmu!

Project owner

Iva Wedlichová

Project manager

Jiří Pudil

Development

Martin Kaštánek

Tech lead

Michal Junek

“Lidé ze SoftCake jsou profesionálové. Procesně mají vše dobře nastavené. Komunikace i spolupráce probíhala svižně. Pokud nemáte jasnou představu o svém finálním produktu, doporučuji nechat se nasměrovat, protože díky zkušenostem mají povědomí o tom, co funguje a co by v budoucnu nemuselo.”

– Jan Valenta

Director of IT,

SOMI Applications and Services s. r. o.

Vzhledem k tomu, že naše poptávka vznikla do značné míry díky covidu, chtěli jsme oslovit firmu, která je flexibilní a dokáže pro nás v krátké době vytvořit řešení ušité na míru. V tom nám SoftCake pomohl, pracovali jsme v podstatě jako jeden tým, kluci dokázali pružně reagovat na změny, tak jak se postupně utvářela naše představa o finálním produktu.”

– Monika Dobiášová

Manažer pro vztahy s průmyslem,

Rektorát ČVUT

Spolupráce s klukama ze SoftCake je vždy velmi příjemná. V případě potřeby rozšířit či doplnit tým na stávajících projektech víme, že se můžeme na SoftCake obrátit, jelikož nám vždy byli a věřím, že i budou stabilním a profesionálním partnerem. Celkové spolupráci přispívá přátelská a vřelá komunikace, ke které se samozřejmě vždy rádi vracíme.”

– Markéta Procházková

Business Development Manager,

AIKIT Digital s. r. o.

“Pro zákazníky spolehlivá a kvalitní práce, pro potenciální zaměstnance příjemný a férový kolektiv. Transparentní a příjemná komunikace.”

– Kryštof Benka

Project Manager,

KCT Data

“Oceňujeme efektivní komunikaci i přes naši “neznalost” IT pojmů. Příjemná je rychlá a adekvátní zpětná vazba a snaha zapracovat případné další požadavky, které se v průběhu konzultací vynořují.”

– Iva Wedlichová

Odborný asistent katedry psychologie - Tajemník katedry,

UJEP Ústí nad Labem

“Velice si vážím profesionálního přístupu a pružné rekace na doplňující zadání.”

– Josef Matoušek

Head of Technical Department,

Ingram Micro

“Místnost bez knih dortu je jako tělo bez duše.”

– Marcus Dortius Cicero

Radek Štěpánek - KCT Data

Jsem rád za příležitost pracovat s tak vizionářským a nadšeným týmem ze společnosti SoftCake. Není to totiž jen o tom, jak konkrétně využít JAVA technologie, ale jde také o celkový přehled a jejich vnímání řízené zdravým rozumem.”

– Radek Štěpánek

SAP konzultant,

KCT Data